Důležité dokumenty

Níže zmíněné důležité dokumenty upravují pravidla pro užívání služby HoppyGo. Máte-li zájem službu HoppyGo používat, přečtěte si prosím pečlivě tyto dokumenty, jelikož upravují i Vaše práva a povinnosti.

Pro snazší použití všeobecných podmínek je k dispozici jejich stručný přehled zdůrazňující nejdůležitější části a ujednání, nelze ale spoléhat pouze na něj. Rozhodující jsou vždy tyto podmínky v celém jejich rozsahu a v souvislostech.

Důležité dokumenty

Informace o pojištění

HoppyGo vystupuje jako doplňkový pojišťovací zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění. Následující dokumenty popisují nabízené produkty:

Informace vám poskytujeme prostřednictvím internetové stránky; máte na výběr mezi listinnou podobou a internetovou stránkou a uskutečněním objednávky volíte sdělení prostřednictvím internetové stránky HoppyGo, která po dobu přiměřenou účelu těchto informací umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě a je vhodná s ohledem na sjednávané pojištění. Přejete-li si zaslat listinnou podobu informací vztahujících se k pojištění, požádejte o to zákaznickou linku.