Všeobecné obchodné podmienky

pre použitie služby HoppyGo

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú pravidlá pre používanie služby HoppyGo. Ak máte záujem službu HoppyGo používať, prečítajte si prosím poctivo tieto podmienky, pretože upravujú aj Vaše práva a povinnosti. Pre jednoduchšie použitie týchto podmienok je k dispozícií ich stručný prehľad zdôrazňujúci najdôležitejšie časti, nemožno ale spoliehať iba na nich. Rozhodujúce sú vždy tieto podmienky v celom ich rozsahu a v súvislostiach.

Dôležité dokumenty

Informácie o poistení

HoppyGo vystupuje ako doplnkový poisťovací sprostredkovateľ podľa zákona o distribúcií poistení. Nasledujúce dokumenty popisujú ponúkané produkty:

Informácie vám poskytujeme prostredníctvom internetovej stránky; máte na výber medzi listinnou podobou a internetovou stránkou a uskutočnením objednávky volíte informovanie prostredníctvom internetovej stránky HoppyGo, ktorá po dobu primeranú účelu týchto informácií umožňuje ich reprodukciu v nezmenenej podobe a je vhodná s ohľadom na zjednávané poistenie. Ak si želáte zaslať listinnú podobu informácií vzťahujúcich sa na poistenie, požiadajte o to zákaznícku linku.

sprite image
O násKontaktFAQNápovedaPartneriOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKariéraCorporate GovernanceBlog

HoppyGo s.r.o., Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 066 28 664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spis. zn. C, vložka 285761; HoppyGo Poland Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP 5272920970, KRS 0000818732; HoppyGo Slovakia s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice, IČO 53 514 106, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro vo vložke č. 50554/V; COPYRIGHT Ⓒ HoppyGo s.r.o