Nápověda

Call centrum

HoppyGo podpora: Po-Ne 9:00 - 19:00
Asistenční služby: Neomezeně
Hlášení pojistných událostí: Po-Pá 9:00 - 18:00
Telefon: +420 220 311 769
E-mail: info(@)hoppygo.com

Průvodce po službách HoppyGo

Ke stažení

Pokyny pro případ vzniku dopravní nehody

Jak postupovat při nehodě
V případě zranění osob poskytněte první pomoc, přivolejte lékaře (155 nebo 112). Neměňte polohy vozidel na místě nehody, pokud to není nutné k záchraně zraněných nebo pro zabezpečení provozu.

Policii (158 nebo 112) přivolejte vždy

 • pokud je někdo zraněn (usmrcen)
 • dojde-li ke škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí převyšující 100 000 Kč
 • dojde-li ke škodě na majetku třetí osoby (např. objekt mimo komunikaci, zaparkované vozidlo, srna, plot, sloup veřejného osvětlení), s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě
 • dojde-li k poškození nebo zničení pozemní komunikace (dopravní značení, svodidla apod.), výše škody nerozhoduje
 • v případě, že se s ostatními účastníky dopravní nehody nemůžete shodnout na zavinění
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • pokud dojde k poškození vozidla neznámým pachatelem nebo k odcizení celého vozidla

Nehoda bez nutnosti volat policii
Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Pro tento případ existuje pomůcka ve formě evropského formuláře záznamu dopravní nehody. Má-li druhý účastník nehody tentýž formulář, schválený Comité Européen Assurances, ale v jiné řeči, jsou tyto formuláře stejné. Můžete si proto jeho obsah bod po bodu na základě vlastního formuláře přeložit.
V záznamu uveďte eventuální svědky nehody, jejich jména a adresy, zejména pokud se Váš názor liší od ostatních účastníků nehody.
Pokud je to možné, místo nehody nafoťte z různých úhlů vč. detailu všech poškození.

Událost v zahraničí
V případě škodné události v zahraničí ohlaste tuto škodnou událost místní policii nebo jinému příslušnému orgánu veřejné moci a pojistiteli písemně doložte výsledky jejího či jeho šetření.

 • pokud jste viník nehody nebo došlo ke škodě na pojištěném vozidle, oznamte vznik škody pojišťovně co nejdříve,
 • vznik škodné události je účastník pojištění povinen oznámit společnosti HoppyGo na telefon +420 220 311 769
 • pojistitel si vyžádá doklady a informace, které bude potřebovat k šetření pojistné události
 • pokud jste poškozený, uplatněte nárok na náhradu škody u pojišťovny viníka.

Odtah vozidla
V případě havárie, odcizení nebo poruchy motorového vozidla, se pojištěný může obrátit na asistenční službu na telefon +420 220 311 769 s nepřetržitou službou 24 hodin denně.